DS/EN ISO 3834-2

JBI A/S er certificeret efter den mest omfattende standard

 

JBI A/S er certificeret iht. DS/EN ISO 3834 der er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder.

Et kvalitetsstyringssystem indeholder en virksomheds samlede processer, og det er disse processer, der certificeres, når en virksomhed vælger at blive certificeret i henhold til DS/EN ISO 3834. Certificeringen udføres af akkrediterede certificeringsorganer, som er godkendt (akkrediteret) af landets nationale akkrediteringsorgan. 

Vores kunder stiller ofte krav på aller højeste niveau hvorfor JBI A/S certificeret iht. DS/EN ISO 3834-2 der er den mest omfattende DS/EN ISO 3834 certificering. Dette sikrer vores kunder fuld tryghed.